100 Bruggenloop


Ik wil mij graag opgeven voor de informatieavond voor de 100 Bruggenloop op 23 augustus 2022 om 19.30 uur.
Nadat u zich heeft aangemeld gaat u naar de informatiepagina voor vrijwilligers van de 100 Bruggenloop voor een overzicht van de vacante taken.

Uw aanmelding is genoteerd. Wij sturen nog een bevestiging.