SSL Beveiligd Uploaden naar AOV-ZZP.nl


Evt. Opmerkingen


UW PRIVACY EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zéér zorgvuldig om. Wij hebben technisch en organisatorisch alle mogelijke maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Al uw verstrekte gegevens worden nooit gedeeld met derden/verzekeraars tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat en alleen als we de verzekering voor u tot stand hebben gebracht, de verzekering is geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

Kies bestand(en)


Maximaal 10MB! Houdt control ingedrukt om meerdere bestanden te selecteren.

SSL-Beveiligd Uploaden Privacy Gevoelige Documenten: Uw UPLOAD naar https://www.aov-zzp.nl wordt verwerkt (max 10mb!)