Nederlands Vioolconcours


Ik word vriend van het Nederlands Vioolconcours

Machtiging doorlopende SEPA Incasso.

Door het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan:
• Stichting Nederlandse Vioolconcoursen om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
• uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Nederlandse Vioolconcoursen.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
U kunt uw gift ook voor 5 jaar vastleggen in een fiscaal vriendelijke periodieke schenking.

Naam incassant: Stichting Nederlandse Vioolconcoursen
Adres incassant: Bouwstraat 55
Postcode/woonplaats incassant: 3572 SP Utrecht
Land incassant: Nederland
Incassant-id: NL17ZZZ557373740000

Overig

Opmerkingen

Hartelijk dank dat u het Nederlands Vioolconcours ondersteunt.
Uw bijdrage is van harte welkom!

Voor vragen of suggesties, kunt u een email sturen naar directie@vioolconcoursen.nl.

Dank voor uw periodieke donatie. Uw donatie wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.